“Петар Поп Арсов“

ООУ „Петар Поп Арсов” – Карпош Скопје е лоцирано на ул. „Трифун Бузев“ бб во Oпштина Карпош 4. Основното училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје, работи од 1972/1973 год во зграда од цврст материјал.

ПовеќеКонтакт

За нас

Добре Дојдовте

ОУ „Петар Поп Арсов” – Карпош Скопје е лоцирано на ул. „Трифун Бузев“ бб во Oпштина Карпош 4. Основното училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје работи од 1972/1973 год во зграда од цврст материјал, павиљонски тип.

Местоположба

Општина Карпош IV

ОУ „Петар Поп Арсов” – Карпош Скопје е лоцирано на ул. „Трифун Бузев“ бб во Oпштина Карпош 4. Основното училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје работи од 1972/1973.

Реон

Заедница Карпош IV

Tериторијата на урбаната заедница Карпош 4 што се простира на исток до ул „Љубљанска“, на север до бул „Илинден“, на запад до ул „Никола Парапунов“ и на југ до бул „Партизански Одреди“.

За училиштето

 5230 м2 училишна површина

Училиштето располага со                      5230 м2 училишна површина и 20580 м2 дворна површина, асфалтирани спортски терени кои се сместени пред главниот влез на училиштето.

За училиштето

Мисија и Визија

 

Нашата мисија

Нашето училиште претставува здрава и пријатна средина во која учениците се образуваат преку истражувачки проекти, интеракција и добра организација на воспитно-образовниот процес, каде ученикот е главен субјект на сите активности

 

 

Нашата визија

Со заеднички сили и забрзани чекори се стремиме кон иднината преку модернизација на наставата, осовременување на наставните средства, усовршување на наставничкиот кадар и подобрување на училишната клима каде што секој од нас ќе се најде себеси во остварувањето на едукативниот процес

Детска химна за „Карпош“ кој го сакаме

Корисни линкови

Работно време

ПОНЕДЕЛНК-ПЕТОК 07:00– 15:00

ТЕЛЕФОН: 02 306 2436

EMAIL: pparsov@yahoo.com

АДРЕСА: „Трифун Бузев“ бр.2 Карпош IV - Скопје

Пишете ни

Ако имате било какви прашања слободно јавете ни се!