ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 

Наставник Предмет Одделение
Марија Таневска Готвење (1)

Финансова писменост (2)

61 , 623
Катерина Милевска Финансова писменост (1)

Готвење (2)

 62 ,  63
Марија Петкова Вештини на живеење 71 , 72 , 73 , 723
Татјана Ѓурев Проекти од информатика 81 , 82 , 83 , 8123 , 8123
Мирјана Николовска Нашата татковина 91 , 93
Наташа Стефановска Нашата татковина 92 , 9123
Лидија Водјаник Народни танци и ора 9123

 

 

 

Директор:  Даниела Штерјова

____________________________