За нас

ОУ „Петар Поп Арсов” – Карпош Скопје е лоцирано на ул. „Трифун Бузев“ бб во Oпштина Карпош 4. Основното училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје работи од 1972/1973 год во зграда од цврст материјал, павиљонски тип, специјално градена за изведување на кабинетска настава.
Нашата приказна

Кога сето ова започна

ООУ “Петар Поп Арсов” било формирано во далечната 1960 година во Скопје и првично го носело името на познатиот хрватски писател и поет Иван Горан Ковачиќ.

ОУ „Петар Поп Арсов” – Карпош Скопје е лоцирано на ул. „Трифун Бузев“ бб во Oпштина Карпош 4. Основното училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје работи од 1972/1973 год во зграда од цврст материјал, павиљонски тип, специјално градена за изведување на кабинетска настава. Зградата ги задоволува сите услови за изведување на современа настава, која располага со централно парно затоплување.

Реонот на Општинското основно училиште „Петар Поп Арсов“, Скопје ја опфаќа територијата на урбаната заедница Карпош 4 што се простира на исток до ул „Љубљанска“, на север до бул „Илинден“, на запад до ул „Никола Парапунов“ и на југ до бул „Партизански Одреди“.

Податоци во бројки

Податоци за училиштето

Повеќе информации за училиштето изразени во бројки.

Метри квадратни училишна површина

Метри квадратни дворна површина

Ученици

Паралелки

Повеќе информации
Зелените површини кои се во склоп на училишниот двор самостојно се уредуваат со помош на Локалната самоуправа и разни донатори. Училиштето располага со 5230 м2 училишна површина и 20580 м2 дворна површина, асфалтирани спортски терени кои се сместени пред главниот влез на училиштето.

Во училиштето учат 768 ученици во 29 паралелки во две смени, а воспитно-образовна и административно техничка работа во училиштето извршуваат 54 лица. Наставата се одвива на македонски јазик. Училиштето организира и продолжен престој за своите ученици.

Училиштето е збратимено со ОУ „Вожд Караѓорѓе“ од Ниш (Р.Србија)

Работно време

ПОНЕДЕЛНК-ПЕТОК 07:00– 15:00

ТЕЛЕФОН: 02 306 2436

EMAIL: pparsov@yahoo.com

АДРЕСА: „Трифун Бузев“ бр.2 Карпош IV - Скопје

Пишете ни

Ако имате било какви прашања слободно јавете ни се!