Училишни документи

На оваа страна можете да ги најдете училишните документи на ООУ „Петар Поп Арсов“ во PDF формат и истите по желба да ги симнете или испечатите.

Завршни пресметки 2022 година

Завршни пресметки 2021 година

Завршни пресметки 2020 година

Завршни пресметки 2019 година

Годишна програма 2019 -2020

Биланси на состојби и приходи и расходи

Работно време

ПОНЕДЕЛНК-ПЕТОК 07:00– 15:00

ТЕЛЕФОН: 02 306 2436

EMAIL: pparsov@yahoo.com

АДРЕСА: „Трифун Бузев“ бр.2 Карпош IV - Скопје

Пишете ни

Ако имате било какви прашања слободно јавете ни се!