Schoolovision

Schoolovision

Schoolovision Соединувањето на децата од Европа и пошироко со помош на песната и нејзиниот универзален јазик. СОЕДИНУВАЊЕ НА ДЕЦАТА СО ПОМОШ НА ПЕСНАТА Schoolovision Соединувањето на децата од Европа и пошироко со помош на песната и нејзиниот универзален јазик е...
ETWINNIG УЧИЛИШТЕ

ETWINNIG УЧИЛИШТЕ

ETWINNIG УЧИЛИШТЕ Нашето училиште ООУ „Петар Поп Арсов” заедно со 1211 училишта ја  доби  ознаката eTwinning School Label ETWINNIG ETWINNING УЧИЛИШТЕ   Нашето училиште ООУ „Петар Поп Арсов” заедно со 1211 училишта ја  доби  ознаката eTwinning School Label...