Светскиот ден на чистење 15- ти септември

Светскиот ден на чистење 15- ти септември

Светскиот ден на чистење Во пресрет на  Светскиот ден на чистење 15- ти септември ООУ „Петар Поп Арсов”-Скопје, преку вклучување во Националната акција за чистење на отпад зема учество со ангажирање на учениците,вработените и родителите. За кратко време беа отсранети...