Клучна акција 229

Клучна акција 229

Kлучна акција КА229 Соработка за иновации и размена на добри практики – КА229- Стратешки партнерства во училишното образование 2018-2019 година. На состанокот присуствуваат членови од партнер-училиштата од Турција, Литванија, Унгарија, Италија и Македонија. Од...
Kлучна акција КА101

Kлучна акција КА101

Kлучна акција КА101 Учење преку индивидуални мобилности – 2017/2018 Во ООУ „Петар Поп Арсов “ се спроведе Erasmus+ проектот “Примена на креативна настава во училница “ – финансиран од страна на Националната агенцијата за европски образовни програми и мобилност,  ...