КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА НАСТАВЕН КАДАР И МОБИЛНОСТ ЗА ОБУКА

(во учебната 2018/2019 година) А.Критериуми за избор на кандидатите Целосна документација која се бара со Конкурсот Добро познавање и способност за комуникација на англиски јазик Член на e-twinning платформата/вклученост во e-twinning проекти Искуство во користење на...