ОГЛАС ЗА РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ ПРЕКУ ПРОЕКТИ ВО ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ ОБУКИ И СЕМИНАРИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ООУ„ ПЕТАР ПОП АРСОВ“ Почитувани ученици и родители/старатели на ученици во ООУ „ Петар Поп Арсов“ Карпош-Скопје ООУ„ Петар Поп Арсов“ Карпош – Скопје во учебната 2019/2020 година, во рамките...

Огласи за избор на лого за проектите од програмата Ерасмус+

Врз основа на добиените  грантови  од  Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува: ЈАВЕН ПОВИК за избор на лого за потребите на проектотите  Во согласност со работната програма КА 229 за 2019-2021г.  училиштето објавува јавен повик за...

Оглас за пријавување на наставници за реализирање на активностите за КА 229 и 201 ООУ„Петар Поп Арсов“ Карпош Скопје

Пријавувавање на наставници   Сите заинтересирани наставници ќе имаат можност да се пријават за понудените активности/мобилности. За наставниците кои ќе сакаат да се пријават како кандидати ќе мора да ги пополнат Еуропас  ( Еуропас документите ќе ги најдете на...

Еразмус+ КА229 проекти и КА 201 (Стратешки партнерства за училишна размена)

„ Ти си тоа што јадеш “ (You are what you eat) 01.09.2019-31.08.2021 Презентација на проектот  На 20.08.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а...