Erasmus +

Добиени грантови во ООУ „Петар Поп Арсов“ Карпош, Скопје од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена и КА201    По завршувањето на процесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви...