Erasmus+ домаќин ООУ „ Петар Поп Арсов “ Карпош Скопје

Портите на нашето училиште ООУ” Петар Поп Арсов”се ширум отворени за оние кои чувствуваат емпатија, а кои креираат свесност. зближува, шири љубов, а свесноста допира до оние кои сакаат да соработуваат.Проектот “Feel empathy create awarness” од...