ДОНИРАНИ ЛАПТОПИ ЗА УЧЕНИЦИ ОД ООУ„ПЕТАР ПОП АРСОВ“ Карпош

      На ООУ„ Петар Поп Арсов“ Карпош Скопје беа донирани  лаптопи за учениците кои немаа уреди за следење на онлајн наставата. Донирани се 6 лаптопи кои се целосно во функција за непречено следење на онлајн наставата. Донирани од страна на МАСИТ, MASIT ICT Chamber of...