КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА ООУ „ Петар Поп Арсов “ Карпош Скопје објавува оглас за избор на пренец на генерација Член 1 Од редовните ученици што го завршуваат основното образование,(9-одделение), училиштето може да избира ученик што е првенец на...