Добиени грантови во ООУ „Петар Поп Арсов“ Карпош, Скопје од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена и КА201 

 

По завршувањето на процесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност ѓи објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА229 и КА 201

Одобрениот проект , „Tools for future“ ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Ecole Primaire d Oust-Marest” од Франција, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  Scoala Gimnaziala „Viorel Cucu Paltin“ Arpasu de Jos од Романија, Основно училиште „Vrdani“  Zagreb Hrvatska,   и „Zakladna skola s materskou skolu “- Јаровце , Словачка, Главната цел на проектот е стекнување знаења и вештини  поврзани  со поранешни традиционални занаетчиски  работи во околината поврзани со : ткаење, филигран, вез, дрвени играчки, керамика.

Одобрениот проект , „Coding with Outdoor Games“ ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е „Burhaniye Bilim Sanat Merkezi“ од Турција, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  „Direzione Didattica 1°“ Circolo Pagani од Италија , „ Scoala Gimnaziala, comuna Pietrari“ од Романија, „Vilties progimnazija“ од Литванија и „ West Newcastle Academy“ од Велика Британија. Главната цел на проектот е стекнување знаења и вештини  за  кодирање на игри на отворено за подобрување на наставните пристапи во дигиталното образование.

Одобрениот проект „Common Europe – Common Values“  ќе се рализира во периодот од октомври 2019 до септември 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Publiczna Szkola Podstawowa nr 34 w Radomiu” од Полска, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов“ се училиштата „Deutschsprachiger Schulsprengel OIang – Istituto comprensivo in lingua tedesca Valdaora“, од Италија; „Fedac Sant Andreu“, Шпанија; „149th School Sofia“ ,Софија .

Проектот има за цел да бара заеднички вредности меѓу европските земји. Учениците кои учествуваат ќе бидат на возраст од 12-15 години. Сакаме да се обидеме да откриеме кои морални вредности, правила се важни за денешните луѓе, и кои учениците од разни европски земји ги споделуваат меѓу себе… Создавање збир на правила за добар живот на тинејџерите – зголемување на надлежностите за соработка, комуникација – зголемување на компетентноста на критичко размислување – зголемување на компетентноста за комуникација на англиски јазик – зголемување на дигиталните компетенции – наоѓање вистински модели и авторитети – создавање банка на идеи како да поминете слободно време на креативен начин поставен на односите со другите – социјална изолација.

Одобрениот проект , ,,You are what you eat,, ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е Integrierte Gesamtschule “Bertolt Brecht” од Германија , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата „Agrupamento de Escolas de Maximinos“ од Португалија  и „Zakladni skola Pacov“  од Чешка . Главната цел на проектот е стекнување знаења и основни вештини во однос на здравата храна.

Одобрениот проект , ,,Zusammen für ein gesundes Leben in Europa – Wir machen Schüler stark! ,, ќе се рализира во периодот од септември 2019 до јули 2021 година. Училиште-координатор на проектот е Oberschule ,,Westercelle“ ,,од Германија , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов“ се училиштата „Rosengårdskolen“ од Данска, „Osnovna sola Ivana Cankarja Ljutomer“ од Словенија, „SYGXRONA EKPAIDEFTIRIA TRIKALON – ATHINA A.E.“ од Грција и „Birzu Kastonu pagrindine mokykla од Литванија“. Главната цел на проектот е  откривање на интересни податоци за здравата исхрана и потребите од движење.

Одобрениот проект ,,Feel Empathy, create awareness ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е„ Collège Gabriel Havez” од Франција, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  „Sabahat-Cemil Ulupinar Fen Lisesi“ од Турција, „Kispesti Waldorf Ovoda, Altalanos Iskola,Alapfoku Muveszeti Iskola es Gimnazium“, Унгарија  , “Szkola Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszkiw Zalasiu“ – Полска,и „DEVREK KARSIYAKA 100.YIL ORTAOKULU“, Турција. Главната цел на проектот е стекнување знаења и способности за поттикнување негување на емпатијата кон лицата со посебни образовни потреби и инвалидитет.

Одобрениот проект , In Harmony with Nature“ ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Zespol Szkolno- Przedszkolny w Wieliczkach” од Полска, а партнерите во овој проект покрај ООУ„Петар Поп Арсов“ се училиштата ,,Istituto Comprensivo“ од Италија, „6o EPA.L IRAKLIOU” од Грција, и ,,Rigas Imantas vidusskola“-Латвија, Целта на  овој проект е наставниците и учениците да ги применат ИКТ алатките за едукација на животната средина.За време на проектот ќе се фокусираме на градење практичен начин во образованието.Учење преку истражување. Да им се покаже на учениците начин на образование и  можност на работни места во нивните области практично.

Одобрениот проект Take the future in your hand“ ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie” од Полска, а партнер na овој проект e само нашето училиште ООУ „Петар Поп Арсов“ Целта на  овој проект е подобрување на квалитетот и ефикасноста на работата со тинеџери,споделување на занење и искуство и промовирање на сите фер–игри во сите области на животот.

Одобрениот проект , ,,Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant“ ќе се рализира во периодот од октомври 2019 до септември 2021 година. Училиште-координатор на проектот е ,,Radviliskio r. Baisogalos gimnazija“ од Литванија , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  ,,Balikesir Karesi Ortaokulu“ од Турција, ,,Liceul Matei Basarab Craiova“ од Романија, ,,Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Koszecinie“ од Полска. Главната цел на проектот е  да ги подобриме мултидимензионалните  вештини за размислување кај учениците, да ги охрабриме  да ги пренесат своите способности во различни реални ситуации со кои ќе се среќаваат во животот.

Одобрениот проект , Find My Echo in You ќе се рализира во периодот од октомври 2019 до септември 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Sehit Uzman Cavus Egemen Yildiz Ortaokulu” од Турција , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  “Szkola Podstawowa nr 9 im. generala Jozefa Wybickieg” од Полска и OU “Vasil Levski Vratsa” од Бугарија. Главната цел на проектот е прифаќање на разлики и еднаквост меѓу луѓето.

Одобрениот проект , ,,The past-an evolved gateway to the future!“ ќе се рализира во периодот од октомври 2019 до септември 2021 година. Училиште-координатор на проектот е,, SCOALA GIMNAZIALA NR 1DOBIRCENI “ од Романија, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  , 136 Primary school “LubenKaravelov”,“ од Бугарија, ,, SEHIT MUHAMMET ALI DEMIR ORTAOKULU “ од Турција, , ISMAIL EROL ORTAOKULU,“ од Турција. Главната цел на проектот е  учениците да се запознаат со своите културни наследства и културните наследства на партнерски држави, како мост кон иднината.

Еразмус+ КА229 проект „Алатки за иднината “ 2019-2021

Еразмус+ КА229 проект

Алатки за иднината

(Tools for future) 

2019-2021

Презентација на проектот 

На 20.08.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.09.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители и  на ден 4.09.2019год / 5.09.2019год .беше направено презентација на проектите пред родителите на сите ученици во училиштето  на родителските средби ( одделенска настава и предметна настава )

Пред присутните беа претставени целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Франција ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА229. ООУ „Петар Поп Арсов “ е едно од училишта со одобрен грант од 22005евра.

Одобрениот проект , Tools for future ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Ecole Primaire d Oust-Marest” од Франција, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  Scoala Gimnaziala “ Viorel Cucu Paltin# Arpasu de Jos од Романија, Основно училиште “Vrdani“  Zagreb Hrvatska,   и “Zakladna skola s materskou skolu “- Јаровце , Словачка, Главната цел на проектот е стекнување знаења и вештини  поврзани  со поранешни традиционални занаетчиски  работи во околината поврзани со : ткаење, филигран, вез, дрвени играчки, керамика ..

Проектни активности и резултати:

 • Изработка на лого
 • Креирање на блог
 • Истражување за партнер земји
 • Истражување за традиционален занаети во земјите партнери
 • Мобилност за наставници во Словачка
 • Работилниците од Словачка ( изработка од метали ) ќе бидат објавени на блог и на Twinspace
 • Мобилност за наставници во Романија
 • Работилниците од Романија ( изработка на везови на текстил) ќе бидат објавени на блог и на Twinspace
 • Мобилност на наставници во Хрватска
 • Работилниците од Хрватска (Традиционално производство на детски играчки на дрво) ќе бидат објавени на блог и на Twinspace
 • Мобилност на наставници од партнер земјите посета на нашата земја
 • Работилниците од Македонија(Од глина до керамика ) ќе бидат објавени на блог и на Twinspace
 • 1 ученичка размена во Франција со 6 ученика и 3 наставника
 • Работилниците од Франција (Детско занаетчиско село)  ќе бидат објавени на блог и на Twinspace

Erasmus + тим на ООУ „ Петар Поп Арсов“ Карпош Скопје

 

Еразмус+ КА229 проект „ Coding with Outdoor Games “ 2019-2021

Еразмус+ КА229 проект

Кодирање на игри на отворено

(Coding with Outdoor Games

2019-2021

 

Презентација на проектот 

На 20.08.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.09.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители и  на ден 4.09.2019год / 5.09.2019год .беше направено презентација на проектите пред родителите на сите ученици во училиштето  на родителските средби ( одделенска настава и предметна настава )

Пред присутните беа претставени целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Турција ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА229. ООУ „Петар Поп Арсов “ е едно од училишта со одобрен грант .

Одобрениот проект , Coding with Outdoor Games ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е Burhaniye Bilim Sanat Merkezi” од Турција , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  „Direzione Didattica 1°“ Circolo Pagani „ од Италија , „ „Scoala Gimnaziala, comuna Pietrari“ од Романија, „Vilties progimnazija“ од Литванија и „ West Newcastle Academy“ од Велика Британија. Главната цел на проектот е стекнување знаења и вештини  за  кодирање на игри на отворено за подобрување на наставните пристапи во дигиталното образование.

Проектни активности и резултати:

 • Работа на Еtwininng платформата
 • SELFIE – тест за проценка на дигиталните вештини на учениците
 • создавање на ВЕБ страна на проектот
 • Изработка на лого на проектот
 • Изработка на E-Safety  правилник за безбедност на интернет
 • Истражување „ Ајде да дознаеме за Велика Британија, Романија, Турција Литванија и Италија “
 • Изработка на Ерасмус маскота за проектот
 • Мобилност на 5 наставника  во Велика Британија
 • Изработка на училишен весник за активностите на проектот
 • Работилница Северна Македонија е домаќин – коодирање во спортот
 • Мобилност на 4  ученика  и  2 наставника  во Литванија
 • Мобилност на 4  ученика  и  2 наставника  во Романија
 • Мобилност на 4  ученика  и  3 наставника  во Италија
 • Мобилност на 4  ученика  и  3 наставника  во Турција
 • Секој ученик после мобилноста врши десиминација на стекнатите знаења од работилниците на мобилноста.

Erasmus + тим на ООУ „ Петар Поп Арсов“ Карпош Скопје