ЕКО АКЦИЈА ОД ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМАТА

Учениците и наставниците од ООУ ,,Петар Поп Арсов”, во партнерство со основните училишта од Италија, Португалија, Шпанија, Латвија и Турција, како дел од проектот Еразмус, под наслов “Don’t wait to see the destruction”, денес го збогатија дворот на...