Изборни предмети во предметна настава за учебна 2023/24 година

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА   Наставник Предмет Одделение Марија Таневска Готвење (1) Финансова писменост (2) 61 , 623 Катерина Милевска Финансова писменост (1) Готвење (2)  62 ,  63 Марија Петкова Вештини на живеење 71 , 72 ,...

РАСПОРЕДИ

Распоред-актив-од-I-до-III-2023-24 Распоред-актив-за-IV-и-V-одд 2023-24 РАСПОРЕД НА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ И ПРИЕМНИ ДЕНОВИ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНА 2023 2024...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023год.

ООУ „ Петар Поп Арсов “ Карпош Скопје објавува оглас за избор на пренец на генерација   Член 1 Од редовните ученици што го завршуваат основното образование, (9 одделение), училиштето може да избира ученик што е првенец на генерација Член 2 Постапката за избор на...

Упис на ученици во прво одделение во учебната 2023/2024год

ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ МАЈ ВО ООУ,,Петар Поп Арсов ,, ЗАПОЧНУВА” УПИС  НА   ПРВАЧИЊА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД. Согласно член 47 од Законот за основно образование, во прво одделение родителот  е должен да го запише детето кое до крајот на календарската година ќе...