ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРВАЧИЊА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021год.

Општинско основно училиште ,,Петар Поп Арсов ” – Скопје, запишува ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година Во прво одделение се запишуваат ученици кои на крајот на календарската 2020 година ќе наполнат 6 години. По исклучок, во прво одделение може да се...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА

  КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА  ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА ООУ „ Петар Поп Арсов “ Карпош Скопје Член 1 Од редовните ученици што го завршуваат основното образование,(9- одделение), училиштето може да избира ученик што е првенец на генерација. Член 2 Постапката за избор на...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ИЗВЕСТУВАЊЕ               Почитувани родители/старатели и ученици,  согласно со Уредбата со законска сила за примена на Законот за основно образование  за време на вонредна состојба ( Сл.весник на Република Северна Македонија бр.76/2020  од  23.03.2020год ).          ...
Благодарница за ООУ „Петар Поп Арсов“

Благодарница за ООУ „Петар Поп Арсов“

Благодарница Благодарница за ООУ „Петар Поп Арсов“ Благодарница Благодарница за ООУ „Петар Поп Арсов“  Денес во ООУ Петар Поп Арсов, 54 деветтодделенци креираат еко-производи кои ќе бидат примамливи за идните генерации во рамки на завршниот настан на  Еко-кампот за...
Клучна акција 229

Клучна акција 229

Kлучна акција КА229 Соработка за иновации и размена на добри практики – КА229- Стратешки партнерства во училишното образование 2018-2019 година. На состанокот присуствуваат членови од партнер-училиштата од Турција, Литванија, Унгарија, Италија и Македонија. Од...
Kлучна акција КА101

Kлучна акција КА101

Kлучна акција КА101 Учење преку индивидуални мобилности – 2017/2018 Во ООУ „Петар Поп Арсов “ се спроведе Erasmus+ проектот “Примена на креативна настава во училница “ – финансиран од страна на Националната агенцијата за европски образовни програми и мобилност,  ...