Еразмус+

[wpforms id=”30987″]

 

Еразмус+ КА229 проект Ти си тоа што јадеш (You are what you eat

01.09.2019-31.08.2021

 

Презентација на проектот 

На 20.08.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.09.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители и  на ден 4.09.2019год / 5.09.2019год .беше направено презентација на проектите пред родителите на сите ученици во училиштето  на родителските средби ( одделенска настава и предметна настава )

Пред присутните беа претставени целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

 

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Турција ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА229. ООУ „Петар Поп Арсов “ е едно од училишта со одобрен грант .

Одобрениот проект , ,,You are what you eat ,, ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е Integrierte Gesamtschule “Bertolt Brecht” од Германија , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата Agrupamento de Escolas de Maximinos од Португалија  и Zakladni skola Pacov  од Чешка . Главната цел на проектот е стекнување знаења и основни вештини во однос на здравата храна.

Проектни активности и резултати:

 

 • Работа на Еtwininng платформата
 • создавање на ВЕБ страна или БЛОГ за проектот
 • Изработка на лого на проектот
 • Изработка на прашалник составен од 15 прашања
 • Истражување „ Ајде да дознаеме повеќе за земјите партнери ( Германија,Португалија и Чешка “
 • Изработка на прашалници за проектот
 • Мобилност на 2 наставника  во Германија
 • Изработка на училишен весник за активностите на проектот

Работилница : Северна Македонија е домаќин – За ова време, ние ќе се фокусираме на диети и желбата да ги натераме учениците да размислат за следниве прашања:

 1. Кои видови диети постојат? (веганство,вегетаријанство, живеење без шеќер, живеење без брза храна, необработена храна?)
 2. Кои се добрите и лошите страни на овие диети?

Исто така, сакаме да направиме само-експерименти каде учениците ќе се обидуваат да избегнуваат шеќер три дена, не брза храна за една недела, само домашна храна за една недела,исхрана како спортист за една недела….

Потоа, овие искуства да се пренесат на блог или во дневник.

 • Мобилност на 8 ученика  и  2 наставника  во Португалија
 • Мобилност на 2 наставника  во Португалија
 • Мобилност на 8 ученика  и  2 наставника  во Чешка
 • Мобилност на 8 ученика  и  2 наставника  во Германија
 • Секој ученик после мобилноста врши десиминација на стекнатите знаења од работилниците на мобилноста.

 

Еразмус+ КА229 проект

Заедно за здрав живот во Европа – Ние ги правиме учениците силни

(Zusammen für ein gesundes Leben in Europa – Wir machen Schüler stark!)

01.09.2019-31.07.2021

Презентација на проектот 

На 20.08.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.09.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители и  на ден 4.09.2019год / 5.09.2019год .беше направено презентација на проектите пред родителите на сите ученици во училиштето  на родителските средби ( одделенска настава и предметна настава )

Пред присутните беа претставени целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

 

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Турција ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА229. ООУ „Петар Поп Арсов “ е едно од училишта со одобрен грант .

Одобрениот проект , ,, Zusammen für ein gesundes Leben in Europa – Wir machen Schüler stark! ,, ќе се рализира во периодот од септември 2019 до јули 2021 година. Училиште-координатор на проектот е Oberschule ,, Westercelle ,,од Германија , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата Rosengårdskolen од Данска, Osnovna sola Ivana Cankarja Ljutomer од Словенија, SYGXRONA EKPAIDEFTIRIA TRIKALON – ATHINA A.E. од Грција и Birzu Kastonu pagrindine mokykla од Литванија. Главната цел на проектот е  откривање на интересни податоци за здравата исхрана и потребата од движење.

Проектни активности и резултати:

 

 • Работа на Еtwininng платформата
 • Создавање на ВЕБ страна или БЛОГ за проектот
 • Изработка на лого на проектот
 • Изработка на прашалници на одредена тема 🙁 количество на испиена вода,движење во текот на денот …)
 • Истражување „ Ајде да дознаеме повеќе за земјите партнери ( Германија,Данска,Словенија,Грција и Литванија“
 • Изработка на плакат или ПП презентација за за проектот
 • Мобилност на 2 наставника  во Грција
 • Изработка на училишен весник за активностите на проектот
 • Мобилност на 4ученика  и  2 наставника  во Литванија
 • Мобилност на 4 ученика и 2 наставника  во Грција
 • Мобилност на 4 ученика  и  2 наставника  во Данска
 • Мобилност на 4 ученика  и  2 наставника  во Германија
 • Работилница во Р Северна Македонија (домаќин) – ,,Земи го животот во свои раце,, – здрава исхрана ( споредба на традиционална и модерна кујна)
 • Мобилност на 4 ученика и 2 наставника во Словенија
 • Секој ученик после мобилноста врши десиминација на стекнатите знаења од работилниците на мобилноста.

Еразмус+ КА229 проект

Хармонија во природата

(In Harmony with Nature

2019-2021

 

Презентација на проектот 

На 20.08.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.09.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители и  на ден 4.09.2019год / 5.09.2019год .беше направено презентација на проектите пред родителите на сите ученици во училиштето  на родителските средби ( одделенска настава и предметна настава )

Пред присутните беа претставени целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Франција ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА229. ООУ „Петар Поп Арсов “ е едно од училишта со одобрен грант од 27756евра.

Одобрениот проект , In Harmony with Nature ќе се рализира во периодот од септември 2019 до август 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Zespol Szkolno- Przedszkolny w Wieliczkach” од Полска, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата ,,Istituto Comprensivo “ од Италија,,, 6o EPA.L IRAKLIOU” од Грција, и ,, Rigas Imantas vidusskola “-Латвија, Целта на  овој проект е наставниците и учениците да ги применат ИКТ алатките за едукација на животната средина.За време на проектот ќе се фокусираме на градење практичен начин во образованието.Учење преку истражување.Да им се покаже на учениците начин на образование и  можност на работни места во нивните области практично.

Проектни активности и резултати:

 

 • Истражување за партнер земји
 • Презентација/филм за училиште и регион
 • Изработка на лого
 • Изработка на блог
 • Мобилност за наставници во Грција
 • Работилниците од Грција(флора и фауна) ќе бидат објавени на блог и на Twinspace
 • Мобилност за наставници од партнер земјите посета на нашата земја
 • Работилниците од Македонија(лексион од изреки и поговорки ) ќе бидат објавени на блог и на Twinspace
 • Мобилност на наставници во Италија
 • Работилниците од Италија(Шума како извор на живот) ќе бидат објавени на блог и на Twinspace
 • Мобилност на наставници во Латвија
 • Работилниците од Латвија (Истражи ја природата) ќе бидат објавени на блог и на Twinspace
 • Мобилност на наставници во Полска
 • Работилниците од Полска (Дивиот свет) ќе бидат објавени на блог и на Twinspace

Еразмус+ КА229 проект

Да ги поддржиме умните, активните, одговорните, толерантните

(Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant)

2019-2021

 

Презентација на проектот 

На 20.8.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.9.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители , a  на ден 4.09.2019год / 5.09.2019год .беше направено презентација на проектите пред родителите на сите ученици во училиштето  на родителските средби ( одделенска настава и предметна настава )

Пред присутните беа презентирани  целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

 

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229– Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Литванија ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА229.

ООУ „Петар Поп Арсов “ е едно од училишта со одобрен грант.

Одобрениот проект , ,,Be Supportive Mindful Active Responsible Tolerant “ ќе се рализира во периодот од октомври 2019 до септември 2021 година. Училиште-координатор на проектот е ,,Radviliskio r. Baisogalos gimnazija“ од Литванија , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  ,,Balikesir Karesi Ortaokulu“ од Турција, ,,Liceul Matei Basarab Craiova“ од Романија, ,,Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Koszecinie“ од Полска. Главната цел на проектот е  да ги подобриме мултидимензионалните  вештини за размислување кај учениците, да ги охрабриме  да ги пренесат своите способности во различни реални ситуации со кои ќе се среќаваат во животот.

Проектни активности и резултати:

 

 • Работа на Еtwininng платформата
 • создавање на БЛОГ страна на проектот
 • Изработка на лого на проектот
 • Работилница – Languages as a Bridge to Life ( Јазиците како мост на животот);
 • Работилница- “word smart” (Паметен збор);
 • Работилница – “self smart” ( Интерперсонална интелегенција);
 • Работилница- “people smart”( Интерперсонална интелегенција);
 • Мултикултурни активности за телесно- кинестатичка интелегенција “body smart”;
 • Мултикултурни активности на математика со разбирање “logic smart”;
 • Работилница – Math is Everywhere;
 • Мултикултурна активност за музичка интелигенција “music
 • smart”;
 • Истражување- визуелна интелегенција;
 • Мултикултурни активности на натуралистичката интелигенција, “nature smart”;
 • Истражување за историјата на земјите;
 • Мобилност на 3 наставника во Турција;
 • Мобилност на 5  ученика  и  3 наставника  во Романија;
 • Мобилност на 5  ученика  и  2 наставника  во Полска;
 • Работилница- Република Северна Македонија е домаќин;
 • Мобилност на 3 наставника во Литванија;
 • Презентирање на проектот;
 • Секој ученик после мобилноста врши десиминација на стекнатите знаења од работилниците на мобилноста.

Еразмус+ КА201 проект

„ Минатото- еволуирана порта кон иднината! “

(The past-an evolved gateway to the future!)

2019-2021

 

Презентација на проектот 

На 20.8.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.9.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители , a  на ден 4.09.2019год / 5.09.2019год .беше направено презентација на проектите пред родителите на сите ученици во училиштето  на родителските средби ( одделенска настава и предметна настава )

Пред присутните беа презентирани  целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

 

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА201– Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Романија ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА201.

ООУ „Петар Поп Арсов “ е едно од училиштата со одобрен грант.

Одобрениот проект , ,, The past-an evolved gateway to the future! “ ќе се рализира во периодот од октомври 2019 до септември 2021 година. Училиште-координатор на проектот е,, SCOALA GIMNAZIALA NR 1DOBIRCENI “ од Романија, а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  , 136 Primary school “LubenKaravelov”,“ од Бугарија, ,, SEHIT MUHAMMET ALI DEMIR ORTAOKULU “ од Турција, , ISMAIL EROL ORTAOKULU,“ од Турција. Главната цел на проектот е  учениците да се запознаат со своите културни наследства и културните наследства на партнерски држави, како мост кон иднината.

 

Проектни активности и резултати:

 

 • Средба за промоција на проектот на која учествуваат ученици од училиштата, наставниците и локалната заедница;
 • Професионален и личен развој на наставниците – Обука за наставници;
 • Учество во размена на искуства на групи ученици од училиштата;
 • Популаризација на мобилноста;
 • Работилници;
 • Културен тематски натпревар;
 • Изработка на изложба на производи изработени од инволвираните лица;
 • Работилници за креација каде што се изразува преку танц, музика, седење;
 • Активност за дисеминација.

Еразмус+ КА229 проект

„Пронајди го моето ехо во тебе“

(Find My Echo in You)

2019-2021

 

Презентација на проектот 

На 20.08.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.09.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители и на ден 4.09.2019год / 5.09.2019год беше направена презентација на проектите пред родителите на сите ученици во училиштето на родителските средби (одделенска настава и предметна настава).

Пред присутните беа претставени целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

 

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229 – Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации за рокот за аплицирање кој траеше до 21-ви март 2019 година, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Турција ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА229. ООУ „Петар Поп Арсов“ е едно од училишта со одобрен грант .

Одобрениот проект , Find My Echo in You ќе се рализира во периодот од октомври 2019 до септември 2021 година. Училиште-координатор на проектот е “Sehit Uzman Cavus Egemen Yildiz Ortaokulu” од Турција , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата  “Szkola Podstawowa nr 9 im. generala Jozefa Wybickieg” од Полска и OU “Vasil Levski Vratsa” од Бугарија. Главната цел на проектот е прифаќање на разлики и еднаквост меѓу луѓето.

Проектни активности и резултати:

 

 • Работа на eTwininng платформата
 • Дизајнирање на постер
 • Активност: Подигање на свеста на возрасните за потребите на децата
 • Активност: Здрава училишна средина
 • Активност: Се сеќавам на мојот наставник
 • Активност: “Empathy Cap” (споеделување на мислите и чувствата на поединецот)
 • Активност: “I wish he knew” (ставање во положба на другиот)
 • Работилници: Развивање на емоционалната свест кај учениците
 • Работилница: Пронајди ги моите чувства
 • Активност: „Кој сум јас?“ (концепт на дискриминација и социјална правда)
 • Работилници за деца со посебни образовни потреби
 • Активност: изработка на онлајн приказна (почит кон разликите)
 • Мобилност на 3 наставника  во Турција
 • Мобилност на 3  ученика  и  3 наставника  во Бугарија
 • Мобилност на 4 наставника во Полска
 • Секој учесник после мобилноста врши десиминација на стекнатите знаења од работилниците на мобилноста.

 

Еразмус+ КА229 проект

„Следи ја жолтата линија со теоријата за повеќекратна интелегенција“

(Follow The Yellow Brick Road With MI Theory)

2020-2023

 

Презентација на проектот 

На 20.08.2020 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.09.2020 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители и на ден 4.09.2020 год / 5.09.2020год беше направена презентација на проектите пред родителите на сите ученици во училиштето на родителските средби (одделенска настава и предметна настава).

Пред присутните беа претставени целите на проектот, планираните активности и очекуваните резултати.

 

Добиен грант од Еразмус+ програмата клучна акција 2 – КА229 – Стратешки партнерства за училишна размена

По завршувањето на поцесот на селекција на пристигнатите апликации во рокот за аплицирање, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност од Шпанија ги објави резултатите од одобрените грантови од подакцијата КА229. ООУ „Петар Поп Арсов“ е едно од училишта со одобрен грант .

Одобрениот проект, Follow The Yellow Brick Road With MI Theory, ќе се рализира во периодот од октомври 2020 до август 2023 година. Училиште-координатор на проектот е “INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ENTRESIERRAS” од Шпанија , а партнерите во овој проект покрај ООУ „Петар Поп Арсов “ се училиштата: „Kandavas Karla Milenbaha vidusskola“- Latvia, Istituto Istruzione Scolastica Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” -Italy, „Publiczna Szkola Podstawowa nr 2 im. Jana Pawla II w Szydlowcu“ -Poland и „Sehit Islam Akyuz Ortaokulu“ – Turkey

За постигнување на целите на проектот, ќе се спроведе интердисциплинарно учење и мултиплекс разузнавачки пристапи во сите области што ги идентификувавме со нашите партнери. Нашите проектни активности ќе бидат засновани на создавање средини за учење кои вклучуваат интердисциплинарни и активности за повеќекратни интелигенции, заедно интегрирани во училишната програма.

Проектни активности и резултати:

 • Работа на eTwininng платформата
 • Дизајнирање на постер
 • Активност: реализација на наставни часови со примена на МИ теоријата
 • Мобилност на 2 наставника  во Турција
 • Мобилност на 4  ученика  и  3 наставника  во Италија
 • Мобилност на 3 наставника во Полска
 • Мобилност од 4 ученика и 3 наставника во Латвија
 • Мобилност од 4 ученика и 2 наставника во Шпанија
 • Мобилност на 3 наставника  во Турција
 • Секој учесник после мобилноста врши десиминација на стекнатите знаења од работилниците на мобилноста.

 

 

ERASMUS+KA 229 и 201 проекти

Оглас за пријавување на наставници за реализирање на активностите за КА 229 и 201 ООУ„Петар Поп Арсов“ Карпош Скопје

Пријавувавање на наставници  

Сите заинтересирани наставници ќе имаат можност да се пријават за понудените активности/мобилности. За наставниците кои ќе сакаат да се пријават како кандидати ќе мора да ги пополнат Еуропас  ( Еуропас документите ќе ги најдете на следниот линк https://europass.cedefop.europa.eu/mk/documents)

Врз база на поднесените документи Тимот за проектите  заедно со раководниот кадар во училиштето ќе ги избере наставниците кои најдобро ги исполнуваат наведените критериуми.

Потпишување на договор

Договори за мобилност (дефинирање на условите за мобилноста, идентификување на исходите од учење кои треба да се постигнат за време на проектот и за време на мобилноста , одредување на начинот на евалуација и начинот на документирањена стекнатите знаења и вештини ).

Потпишување на Договори со избраните наставници ( пред секоја мобилност) – подготовка на договорите (информации за очекуваните исходи кои ќе треба да се постигнат за време на мобилноста и со кои вештини ќе се стекнат наставниците за време на мобилноста, како ќе се документираат стекнатите знаења и вештини, нивните обврски по завршување на мобилноста и во текот на проектот и одржување на дисеминација на останатите наставници и ученици во училиштето)

Поддршка на избраните наставници

Обезбедување на соодветна поддршка на избраниите наставници (понуда на материјали за подготовка, кратка презентација за партнерите на проектот и целите на проектот и за земјите каде ќе се организираат мобилностите),

Обврски на наставникот

 • Секој наставник кој е избран за реализација на проектот и реализирање на мобилноста по завршување на секоја активност треба  да подготви детален и печатен ( Со докази ) извештај од посетата на мобилноста  за стекнатите  знаења и вештини и истите активности треба да продолжи да ги имплементира во текот на наставата
 • Изработка на план за десиминација од страна на наставниците   – прецизно изработени акциски планови за дисеминација со предвидени активности за реализација;
 • дисеминација во училиштето: работилници, отворени часови, помош на наставници за имплементација на новостекнатите знаења и вештини
 • Еваулација на реализираниот проект

Критериуми за избор на наставници и стручни соработници

Критериуми кои ќе се користат при изборот на наставници и  стручен соработник се:

 • напредно/средно ниво на познавање на англискиот /германски јазик;
 • соработка со ученици, родители и локална средина;
 • претходно држени дисеминации од други обуки.
 • употреба и креирање на ресурси во секојдневната настава;
 • употреба на модерни техники и стратегии на подучување во секојдневната настава;
 • интегрирано користење дигитална технологија и ИКТ алатки во своите училници;
 • Активна работа на E-Twininng порталот и успешно реализирани проекти

Документите да се поднесат на e-mail

erazmusplus2019@gmail.com

Врз база на поднесените документи, во октомври 2019 година, Тимот за проектите од ООУ „Петар Поп Арсов“ Карпош Скопје  заедно со раководниот кадар во училиштето ќе ги избере наставниците кои најдобро ги исполнуваат наведените критериуми.

Избраните кандидати ќе бидат јавно известени на првиот Наставнички совет по направената селекција

ERASMUS+  тим на ООУ„ Петар Поп Арсов“ Карпош, Скопје

ОГЛАС

ЗА РАЗМЕНА НА УЧЕНИЦИ ПРЕКУ ПРОЕКТИ ВО ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

КРИТЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА МЕЃУНАРОДНИ ОБУКИ И СЕМИНАРИ ЗА

УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ООУ„ ПЕТАР ПОП АРСОВ“

Почитувани ученици и родители/старатели на ученици во ООУ „ Петар Поп Арсов“ Карпош-Скопје

ООУ„ Петар Поп Арсов“ Карпош – Скопје во учебната 2019/2020 година, во рамките на програмата Еразмус+ клучна акција КА 229 и КА 201  реализира проекти за стратешки партнерства за размена на добри практики во училишното образование, кои во своите предвидени активности вклучуваат краткорочни размени (обуки) за ученици.

Заинтересираните ученици ќе можат да аплицираат за учество на една од претстојните обуки во рамките на проектите од програмата Еразмус+ за учебната 2019/2020 година.

Сите заинтересирани ученици може да го пополнат Формуларот за аплицирање само еднаш, најдоцна до 7.10.2019 година.

КРИТЕРИУМИ:

 1. Примерно поведение
 2. Одлично познавање на англискиот јазик/ германски јазик ( преку тест кој го спроведуваат наставници по соодветниот предмет )
 3. Одличен успех
 4. Учество во воннаставните активности на училиштето
 5. Освоени награди, дипломи, пофалници и благодарници
 6. Мотивациско писмо (Зошто јас да го претставувам училиштето во овој проект?)
 7. ИНТЕРВЈУ спроведено од Училишната комисија за проектите од Еразмус+
 8. Способност за тимска работа

Некомплетен формулар за аплицирање и документација нема да биде предмет на разгледување.

Комисија на Еразмус + при ООУ „Петар Поп Арсов“ Карпош Скопје