Еразмус+

[wpforms id=”30987″]   Еразмус+ КА229 проект „ Ти си тоа што јадеш “ (You are what you eat)  01.09.2019-31.08.2021   Презентација на проектот  На 20.08.2019 година, директор, м-р Татијана Савеска и членовите од Тимот за Еразмус+ проекти направија презентација на проектот пред Наставничкиот совет на училиштето, а на 3.09.2019 година беше направена и презентација на проектот пред Советот на родители и … Continue reading Еразмус+