STEM Discovery Week 2018

STEM Discovery Week 2018 е меѓународна иницијатива која ги обединува организациите и училиштата низ цела Европа el

СТЕМ

STEM Discovery Week 2018 

 

STEM Discovery Week 2018 е меѓународна иницијатива која ги обединува организациите и училиштата низ цела Европа преку проектните активности од областа на науката, технологијата, инженерството и математиката (СТЕМ). Написот за оваа година кампања “КАЖИ  ДА ЗА СТЕМ” ја опишува отворената умствена и посветена поддршка на СТЕМ предметите во училиште, како и широката соработка помеѓу заинтересираните страни од областа на природните науки.