TOOLS FOR FUTURE

ЕРАЗМУС+ ПРОЕКТ: 2019-1-FR01-KA229-062254_1

Блог на проектот

https://projecttoolsforfuture.wordpress.com/

ЛОГО НА ПРОЕКТОТ

Изработка  на лого за проектот

Работилницата се одржа со ученици од 5 одд. кои се пријавија за избор на лого. Поради малата возраст на учениците им се објасни како треба да изгледа лого за проект. Учениците кои беа пријавени за избор на лого цртаа лого користејќи различни техники. По завршувањето на активноста се оддржа гласање и се избра логото на проектот. По изборот сликате беше пратена на кординаторот на проектот

 

.

Прва мобилност во Словачка- Братислава

4.11-8.11.2019год

 

На мобилноста беа присутни 3 наставника каде што посетуваа работилници за изработка на украси од жица.

Изработка на срце од жица

Работилницата се одржа со учениците од одделенска настава каде што учеа да изработат срце од жица. Активцноста на учениците им беше многу интересна и работеа со голем интерес.