Конкурс за избор на ученик генерација од 9(деветто) одделение