Новости

17/5/2024

Конкурс за избор на ученик генерација од 9(деветто) одделение

Конкурс за избор на ученик генерација од 9(деветто) одделение

27/3/2024

Изборни предмети во предметна настава за учебна 2023/24 година

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА