“Петар Поп Арсов“

ООУ „Петар Поп Арсов” – Карпош Скопје е лоцирано на ул. „Трифун Бузев“ бб во Oпштина Карпош 4. Основното училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје, работи од 1972/1973 год во зграда од цврст материјал.
ПовеќеКонтакт
За нас

Добре Дојдовте

ОУ „Петар Поп Арсов” – Карпош Скопје е лоцирано на ул. „Трифун Бузев“ бб во Oпштина Карпош 4. Основното училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје работи од 1972/1973 год во зграда од цврст материјал, павиљонски тип.

Текст и музика: Лидија Водјаник

Аранжман: Ангел Ќосев и Лидија Водјаник

 

Местоположба

Општина Карпош IV

ОУ „Петар Поп Арсов” – Карпош Скопје е лоцирано на ул. „Трифун Бузев“ бб во Oпштина Карпош 4. Основното училиште „Петар Поп Арсов“ – Скопје работи од 1972/1973.
Реон

Заедница Карпош IV

Tериторијата на урбаната заедница Карпош 4 што се простира на исток до ул „Љубљанска“, на север до бул „Илинден“, на запад до ул „Никола Парапунов“ и на југ до бул „Партизански Одреди“.
За училиштето

 5230 м2 училишна површина

Училиштето располага со                      5230 м2 училишна површина и 20580 м2 дворна површина, асфалтирани спортски терени кои се сместени пред главниот влез на училиштето.
За училиштето

Мисија и Визија

 

Нашата мисија

Нашето училиште претставува здрава и пријатна средина во која учениците се образуваат преку истражувачки проекти, интеракција и добра организација на воспитно-образовниот процес, каде ученикот е главен субјект на сите активности

 

 

Нашата визија

Со заеднички сили и забрзани чекори се стремиме кон иднината преку модернизација на наставата, осовременување на наставните средства, усовршување на наставничкиот кадар и подобрување на училишната клима каде што секој од нас ќе се најде себеси во остварувањето на едукативниот процес

Детска химна за „Карпош“ кој го сакаме

Новости

Изборни предмети во предметна настава за учебна 2023/24 година

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА   Наставник Предмет Одделение Марија Таневска Готвење (1) Финансова писменост (2) 61 , 623 Катерина Милевска Финансова писменост (1) Готвење (2)  62 ,  63 Марија Петкова Вештини на живеење 71 , 72 ,...

РАСПОРЕДИ

Распоред-актив-од-I-до-III-2023-24 Распоред-актив-за-IV-и-V-одд 2023-24 РАСПОРЕД НА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ И ПРИЕМНИ ДЕНОВИ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНА 2023 2024...

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПРВЕНЕЦ НА ГЕНЕРАЦИЈА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023год.

ООУ „ Петар Поп Арсов “ Карпош Скопје објавува оглас за избор на пренец на генерација   Член 1 Од редовните ученици што го завршуваат основното образование, (9 одделение), училиштето може да избира ученик што е првенец на генерација Член 2 Постапката за избор на...

Упис на ученици во прво одделение во учебната 2023/2024год

ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ МАЈ ВО ООУ,,Петар Поп Арсов ,, ЗАПОЧНУВА" УПИС  НА   ПРВАЧИЊА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД. Согласно член 47 од Законот за основно образование, во прво одделение родителот  е должен да го запише детето кое до крајот на календарската година ќе наполни...

Schoolvision

Ден на мирот

Корисни линкови

 

Работно време

ПОНЕДЕЛНК-ПЕТОК 07:00– 15:00

ТЕЛЕФОН: 02 306 2436

EMAIL: pparsov@yahoo.com

АДРЕСА: „Трифун Бузев“ бр.2 Карпош IV - Скопје

Пишете ни

Ако имате било какви прашања слободно јавете ни се!