Правила и постапки при појава на пушење и внесување и конзумирање алкохол во училиштето